De flesta har nog använt sig av bläckpatroner vid något tillfälle när de har skrivit ut någonting. Alla är dock inte lika bekanta med hur de bör skötas om och hanteras, för den som vill lära sig mer följer några enkla råd gällande hantering av bläckpatroner. Ska sägas att nedanstående tips gäller för alla patroner, det spelar ingen roll om det är original eller återanvända billiga bläckpatroner.

Hur ska man förvara dem?

Bläckpatroner till skrivaren bör förvaras i rumstemperatur, det vill säga mellan ungefär 19 och 24 grader varmt. Tänk på att de inte heller bör utsättas för direkt solljus eller andra värmekällor, förvaring vid till exempel fönstret bör därför undvikas.

För att dina bläckpatroner ska kunna leverera utskrifter av högsta möjliga kvalitet, även om det är väldigt billiga bläckpatroner det handlar om, bör man också undvika att öppna förpackningen när den skall förvaras. Dra inte heller bort tejp från patronens lufthål innan användning.

När de skall användas och förpackningen har öppnats – se till att installera dina bläckpatroner så fort som möjligt.

Vad gör jag om mina bläckpatroner börjar läcka?

Om någon av dina bläckpatroner börjar läcka, torkar man helt enkelt bort det och väntar en stund. Under själva rengöringen – tänk på att inte vidröra bläckmunstycket. Det man bör överväga nu är att vidta åtgärder så att det inte händer igen:

I patronen finns ett lufthål som gör att samma tryck bibehålls inuti patronen såväl som utanför den. En möjlig orsak till bläckläckage är drastiska temperaturförändringar och annat som gör att hålet inte kan balansera trycket ordentligt.

Vid snabba temperaturskiftningar expanderar luften inuti patronen vilket ger konsekvensen att trycket ökar – vid det fall hålet inte klarar av tryckförändringarna omedelbart kommer bläck oundvikligen att läcka ut från patronen. Dessa problem löper man större risk att stöta på om man har köpt billiga bläckpatroner. Alla billiga bläckpatroner är givetvis inte dåliga men det är sannolikt någon procent av de billigare modellerna som har någon form av kvalitetsproblem.

Hur installerar jag dem?

Hur man installerar bläckpatroner kan förklaras i 6 steg:

  1. Se till att skrivaren är påslagen
  2. Öppna patronsluckan
  3. Avlägsna tejpen från bläckpatronerna (OBS – Vidrör ej de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte heller tillbaka tejpen på patronerna)
  4. Sätt i färgpatronen i den vänstra behållaren och den svarta patronen i den högra. (Det här kan variera från skrivare till skrivare). Skjut in dem ordentligt och se till att de sitter på plats.
  5. Stäng patronsluckan.

Efter installationen kan dina bläckpatroner behöva justeras. I de flesta fall brukar skrivaren fråga automatiskt om detta, och då räcker det med en enkel knapptryckning på OK för att starta justeringen.

Vänta nu ett par minuter tills justeringssidan har skrivits ut och kontrollera skrivarens display för att säkerställa att justeringen har fortgått utan komplikationer. Tryck sedan på OK.

Tips: Ett allmänt råd som i längden kan spara både bläckpatroner och pengar är att göra lite enkla efterforskningar kring det fabrikat och modell av bläckstråleskrivare man planerar att köpa, både de som är billiga och de som är dyra. Man bör alltid hålla ögonen öppna efter en bra deal men kolla även vad bläckpatronerna kostar innan ”Årets billigaste bläckstråleskrivare” köps in.